Business Coaching

Business viittaa siihen, että coachaus käydään työkontekstiin liittyen. Ennen coaching-prosessin aloitusta käydään kolmikantakeskustelu, jossa mukana on coachin lisäksi coachattava ja työnantajan edustaja (yleensä esimies tai HR). 
Kolmikantakeskustelussa määritellään yhdessä coaching-prosessin aihe ja tavoite sekä sovitaan muista yksityiskohdista. 
Coachin ja coachattavan asiakkaan väliset coaching-sessiot ovat luottamuksellisia. Coach vaikenee niiden sisällöstä alan eettisten ohjeiden mukaisesti.
Mikäli esimiehelle kerrotaan/raportoidaan prosessista, raportin sisällöstä sovitaan yhdessä coachattavan kanssa. Raportointi tapahtuu yleensä uudessa kolmikantakeskustelussa. 

Business coachingissa aihe on yleensä syntynyt coachattavan ja tämän esimiehen (ja/tai HR:n) kanssa käydyssä keskustelussa. Kolmikantakeskustelussa aihetta voidaan täydentää ja syventää.

Coaching-keskustelussa keskiössä on coachattava ihminen, hänen näkemyksensä, ajattelunsa ja tunteensa, jotka johdattavat coachausta annettun aihepiirin sisällä.

Coachaus toteutetaan yrityksen edustajien kanssa sovitussa paikassa: joko yrityksen tai coachin tiloissa.
Coaching kestää 1-2 h sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä ja keskustellaan siitä, miten voin auttaa sinua.