Coaching

Coaching on coachin ja asiakkaan välinen välinen luottamuksellinen suhde, jonka tarkoituksena on tarkastella asiakkaan esille tuomaa asiaa. Coach auttaa asiakasta katsomaan asiaa laajasti eri näkökulmista, tutkimaan omia vaikuttimiaan, kirkastamaan ajatteluaan ja oivaltamalla löytämään itselleen parhaan mahdollisen lopputuloksen erilaisten kysymysten avulla.

Coach ei anna vastauksia vaan auttaa asiakasta selkiyttämään pohdintojaan hyvien kysymysten avulla.

Coaching on prosessi, jossa tapaamiskertoja on yleensä neljä tai useampia. Toisinaan asiakkaat tapaavat hyväksi kokemansa coachin kanssa säännöllisin välein jopa usean vuoden ajan.

Business Coaching & Life Coaching
– yhdessä ja erikseen

Coaching on coachingia etuliitteestä huolimatta, yleisimmät käytetyt termit Business Coaching ja Life Coaching.

Business viittaa siihen, että coachaus käydään työkontekstiin liittyen. Ennen coaching-prosessin aloitusta käydään kolmikantakeskustelu, jossa mukana on coachin lisäksi coachattava ja työnantajan edustaja (yleensä esimies tai HR).
Keskustelussa määritellään yhdessä coaching-prosessin aihe ja tavoite sekä sovitaan muista yksityiskohdista.
Coachin ja coachattavan asiakkaan väliset coaching-sessiot ovat luottamuksellisia. Coach vaikenee niiden sisällöstä alan eettisten ohjeiden mukaisesti.
Mikäli esimiehelle kerrotaan/raportoidaan prosessista, raportin sisällöstä sovitaan yhdessä coachattavan kanssa. Raportointi tapahtuu yleensä uudessa kolmikantakeskustelussa.
Lue lisää Business Coahingista tästä

Life viittaa viittaa siihen, että coachauksen pääpaino on henkilön henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa.
Elämä on suuri kokonaisuus, jossa on useita osa-alueita. Coachausten aihepiiri vaihtelee elämäntilanteiden mukaan.
Aloituskeskustelu käydään coachin ja coachattavan välillä. (Kolmikantakeskustelua ei käydä työnantajan edustajan kanssa, vaikka työnantaja maksaisi coachauksen)
Lue lisää Life Coachingista tästä

Coaching

Coachingin tehokkuus perustuu oivalluksiin, joita coachattava asiakas itse tuottaa. Oivallukset käynnistävät muutosprosessin, jonka seurauksena henkilö saa aikaiseksi asioita, joihin hän haluaa panostaa.

Coach ei opeta eikä neuvo, hänellä ei ole valmiita vastauksia coachattavan esille tuomiin asioihin. Sen sijaan coach kysyy ajattelua herättäviä kysymyksiä coachattavalta – seurauksena coachattavalla syntyy oivalluksia.

Coaching vs. muut ohjausmuodot

Lue, miten coaching eroaa mm. mentoroinnista, terapiasta, konsultoinnista, työnohjauksesta Coaching vs. muut ohjausmuodot -blogistani.