Coaching

Coaching on coachin ja asiakkaan välinen välinen luottamuksellinen suhde, jonka tarkoituksena on tarkastella asiakkaan esille tuomaa asiaa.
Coach auttaa asiakasta katsomaan asiaa laajasti eri näkökulmista, tutkimaan omia vaikuttimiaan, kirkastamaan ajatteluaan ja oivaltamalla löytämään itselleen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Life Coaching

Life viittaa viittaa siihen, että coachauksen pääpaino on henkilön henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa. 

Elämä on suuri kokonaisuus, jossa on useita osa-alueita. Coachausten aihepiiri vaihtelee elämäntilanteiden mukaan. 

Lue lisää tästä


Business Coaching

Business viittaa siihen, että coachaus käydään työkontekstiin liittyen. Ennen coaching-prosessin aloitusta käydään kolmikantakeskustelu, jossa mukana on coachin lisäksi coachattava ja työnantajan edustaja (yleensä esimies tai HR). 
Keskustelussa määritellään yhdessä coaching-prosessin aihe ja tavoite sekä sovitaan muista yksityiskohdista. 

Lue lisää tästä

NLP

Neuro Linguistic Programmingin eli NLP:n monipuolisin keinoin voidaan tutkia henkilökohtaisen kokemuksen rakennetta, ja tarvittaessa muokata sitä, jotta kokemus muuttuu helpommin käsiteltäväksi.

NLP tuo coachingiin monipuolisia keinoja, näkökulmia ja mahdollisuuden tarkastella coachattavan asiaa hänelle parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää tästä