Business Coaching

Business viittaa siihen, että coachaus käydään työkontekstiin liittyen. Ennen coaching-prosessin aloitusta käydään kolmikantakeskustelu, jossa mukana on coachin lisäksi coachattava ja työnantajan edustaja (yleensä esimies tai HR). 
Keskustelussa määritellään yhdessä coaching-prosessin aihe ja tavoite sekä sovitaan muista yksityiskohdista. 

Lue lisää tästä